Åhavevej, Århus

Adgangsvej til Århus Havn
En ny bydel med boliger og kulturelle institutioner er under opførelse
i Århus Havn. De egentlige havneaktiviteter flyttes til den nye Østhavn. Flytningen medfører, at Åhavevej og Marselis Boulevard fremover bliver primær adgangsvej til havnen og dens virksomheder.

Åhavevej udvides derfor fra de nuværende to spor til fire spor. På Åhavevej-strækningen og ved Viby Ringvej opføres i alt 8 broer, henholdsvis 3 banebroer, 4 vejbroer og 1 stibro.

CG Jensen vandt i konsortium med Arkil A/S og Stürup A/S projektets første etape i licitation.

Første etape omfattede bl.a. omlægning og udvidelse af den 1,5 km lange Åhavevej. CG Jensen har opført tre jernbanebroer og en stibro, samt ramning af spuns og etablering af betonstøttemur i forbindelse med broerne.

Udover ramning af spuns omfattede arbejdet støbning af fundamenter, søjler og støttevægge under jernbanesporet, som var i drift i hele byggeperioden. Selve brodækkene er støbt ved siden af de eksisterende broer, for til sidst at blive skubbet på plads. Stibroen er dog støbt på stedet.

Trafikken under broen samt jernbanetrafikken blev opretholdt under hele forløbet, med undtagelse af enkelte weekendspærringer.

CG Jensens aktiviteter i konsortiet blev færdiggjort i 2012, mens konsortiets fulde projekt afsluttes i foråret 2013.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Århus Kommune
Juli 2010 - april 2013
Hovedentreprise
Kr. 222,5 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk