CG Jensen støtter...

CG Jensen har støttet følgende organisationer:

       
             
       
             
           

 

Desuden støtter CG Jensen breddeidrætten i Danmark. Vi yder derfor i mindre omfang sponsortilskud til enkeltpersoner eller grupper. Den primære målgruppe for CG Jensens sponsorater er vores medarbejdere og medarbejdernes nærmeste familie.

Sponsorater tildeles kun aktiviteter, der kan betegnes som sundhedsfremmende.

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk