Vi tror på den enkeltes potentiale

I CG Jensen omtaler vi os selv som en familie, og mange af vores medarbejdere føler, at det er ’deres’ firma.

Måske fordi vi har valgt silotænkningen fra – og medarbejderne til. Hos os får man ansvar og ejerskab til projekterne, og vi er stolte over vores medarbejderes faglige kunnen og de mange flotte aftryk, de har sat igennem tiden – både til land og til vands.

Vi taler endda om en CG Jensen ånd. Ikke fordi vi er overtroiske, men fordi vi fra starten har valgt at tage et socialt ansvar – både over for vores ansatte, men også over for vores omgivelser. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at forholde os aktivt til den verden, vi er en del af. Og fordi vi tror på, at vi som virksomhed kan være med til at gøre en forskel.

I CG Jensen tager vi mange lærlinge. En del af dem kæmper med ordblindhed, og nederlagene fra skolebænken sidder stadig i dem. På byggepladsen oplever de, at der er brug for dem – at det betyder noget, om de står op om morgenen. Ja, at de faktisk er uundværlige for deres sjak.

At kunne sætte en retning for unge mennesker og se dem blomstre op, betyder utrolig meget for os. Og det kan kun lykkes, fordi vi har så mange dygtige og engagerede formænd, der hver dag løfter den opgave.

Vi har også en lang tradition for at uddanne ingeniør- og bygningskonstruktørpraktikanter. Hos os kan de lære af nogle af branchens bedste byggestyrere og samtidig opleve fordelene ved at have en af landets største egenproduktioner samt evnen og viljen til et godt internt samarbejde mellem divisionerne – det er en værdi, vi gerne vil give videre til fremtidens ingeniører.  

Vi har gennem de senere år haft mange kvindelige praktikanter, som efterfølgende er blevet fastansat. Hver fjerde byggeleder i CG Jensen er nu kvinde, og vi vil gerne ansætte endnu flere kvinder, ikke mindst fordi vi har brug for mangfoldighed og nytænkning i en branche, der er præget af midaldrende mænd.  Vi får også flere og flere kvindelige projektledere – og har gennem det seneste år fået vores første kvindelige formand samt lærling.

I CG Jensen tror vi på, at alle kan udvikle sig under de rette rammer, vi tror på den enkeltes potentiale. Derfor prioriterer vi løbende at opkvalificere vores medarbejdere med fagligt relevante kurser, lige som vi har kørt et pilotprojekt, hvor vores ansatte har haft mulighed for at deltage i et ordblindekursus. Et kursus, der har givet de deltagende større selvtillid og mere mod på at byde ind på nye arbejdsopgaver.

Vi arbejder også for realiseringen af en sikkerhedspark i Danmark, der skal mindske antallet af arbejdsulykker – en fuld skala byggeplads, hvor alle parter i byggeriet kan få en helhedsforståelse for arbejdsmiljø og sikkerhed, og hvor den vigtige viden fra forskernes støvede mapper kan blive omsat i praktiske og virtuelle øvelser, der tager højde for, at en del af målgruppen kæmper med ordblindhed.

Vi støtter løbende gode formål, og den røde tråd i vores donationer er børn og unge, der har det svært. Fordi vi tror på, at vi med en tidlig indsats kan være med til at forbedre den enkeltes livsvilkår og muligheder.

For nylig spurgte en nyansat, om vi alle sammen var på lykkepiller. Hun kunne ikke forstå, hvordan den daglige arbejdsglæde og samhørighed kunne være så stor i CG Jensen. Det glæder os selvfølgelig, for det bekræfter os i det, vi fra starten har troet på:

At vi kan gøre en forskel samtidig med, at vi bygger Danmark.

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk