DTU, byggemodning til bygning 202

Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby skal opføre bygnings-komplekset Life Science & Bioengineering. Komplekset kommer til at  bestå af to nye bygninger som forbindes til to eksisterende bygninger ved hjælp af gangbroer, og bliver på fire etager over terræn samt to kælderetager og omfatter mere end 47.000 m².

CG Jensen har udført byggepladsindretning og byggegrubeindfatningen til bygning 202 på et 12.600 m² stort areal.  

Vores entreprise omfattede etablering af byggegrube for den kommende råhusentreprise, herunder etablering af 2 x 100 meter indfatningsvæg, udgravning og bortskaffelse af ca. 75.000 m³ jord og omlægning af afløb fra de eksisterende bygninger.

Desuden har vi etableret og vedligeholdt byggepladsen med hegn, infrastruktur, gruspude for skurby og belysning.

Indfatningsvæggene til byggegruben blev udbudt som funktionsudbud, og CG Jensen har således selv udført detailprojekteringen.

Samtidig med byggeaktiviteterne var dele af de eksisterende bygninger i brug til forskning og undervisning. Opgaven bød derfor på udfordringer i forhold til logistik samt hensyntagen til omgivelsernes vibrations- og støjfølsomhed.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Danmarks Tekniske Universitet
Februar 2014 - april 2014
Fagentreprise
15,7 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk