DTU testcenter

Byggeprojektet omfatter en ny forsøgshal til ”Villum Center for avanceret Konstruktion- og materialeprøvning”.

Hallen, som opføres i forlængelse af en eksisterende hal, indeholder et nyt lodret og vandret spændeplan, en række tekniske faciliteter - ny transformatorstation samt nyt teknikrum til hydraulik og nyt køleanlæg. Der udføres desuden en række mindre bygningsmæssige ændringer i den eksisterende bygning  B119.

Udover B119A og de to teknikrum omfatter opgaven også nedrivningsarbejder i B119, landskabsarbejder på de omliggende arealer samt levering og installering at to tørkølere, der placeres på taget af teknikrummene.

Teknikrum, fundamenter til stålsøjler, terrændæk og reaktionsvæg udføres i in-situ beton, mens B119A er en stålkonstruktion med tagkassetter og let facade.

Reaktionsvæggen er en efterspændt betonkonstruktion med i alt 385 spændkabler. De er alle af typen passiv-aktiv. De 385 spændkabler er fordelt med 154 lodrette og 231 vandrette kabler.

De lodrette spændkabler er alle forankret med passive ankre i bundpladen og aktive ankre i top af dæk over kælder eller i top af væg i stuen.

Bundplade og dæk over kælder har spændkabler på langs og på tværs. I bundpladen i 3 lag og i dæk over kælker i 4 lag.

Vandrette spændkabler i vægge er placeret i center i vægge med t=450-500mm og i hver side i vægge med t=1000mm

 

Omfang:

Areal i alt 642 m², heraf 420 m² ny hal, 120 m² nyt transformator-station og 102 m² nyt hydraulikrum.

 

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:

DTU
Maj 2016 - februar 2017
Hovedentreprise
28,9 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk