Enghave Brygge, anlæg af ny kanalby

Enghave Brygge er et område i Københavns Sydhavn mellem Havneholmen og Teglholmen. Kanalområdet kommer til at bestå af inddæmmet land i form af 10 nyanlagte øer, der til sammen vil rumme 2.600 nye boliger og 1.600 arbejdspladser. Anlægget af kanalbyen skal ske i flere etaper over en periode på 5-10 år med tre forskellige bygherrer. CG Jensen har udført entreprisen med spuns, jordarbejder herunder håndtering af forurenet jord, pæle og bundplade på byggefelt C – et ud af de ti nye byggefelter.

Arbejdet omfattede etablering af 420 lbm. udrykket ny kaj for bolig-ø C, samt 235 lbm. kaj, der hører til de tilstødende nabo-ø’er. Desuden udførtes nedbrydning af den gamle kaj, bortgravning og håndtering af forurenet jord, opfyldning, ramning af 23.000 pælemeter, afretning samt støbning af 5.500 m² bundplade svarende til 2.200 m³ beton. CG Jensen har erfaring fra tidligere projekter i kanalområdet, hvor vi har byggemodnet, bygget boliger og støbt beton. Arbejdet forløb uden problemer, vi blev færdige til tiden, og bygherren er tilfreds med arbejdet.

Som tillægsopgave udfører vi desuden etablering af fem vej- og stibroer i forbindelse med den nyanlagte bolig-ø. Broerne udføres i stålkonstruktion med trædæk og pælefunderede betonfundamenter – en konstruktion vi har stor erfaring med fra tidligere projekter i området. Samtidig har CG Jensen fået til opgave at forestå forundersøgelser vedr. geoteknik og miljø på de fem næste ø’er, hvor selve anlægsarbejdet forventes at opstarte medio 2016.

Se referenceblad

Se billeder

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:

NPV A/S
Juni 2015 - maj 2016
Totalentreprise
53 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk