Fields2, København

Det eksisterende forretningscenter er udvidet mod syd med en ny parkeringskælder med plads til ca. 850 biler. De nye pladser erstatter de tidligere parkeringspladser i terræn.

CG Jensen har udført den nye P-kælder på i alt 32.000 m² fordelt på 3 etager.

I forbindelse med dette byggeri, har CG Jensens egen stålafdeling leveret og monteret i alt ca. 1.000 ton stål.

Der er leveret 650 ton HSQ-bjælker, der er anvendt som vederlagsbjælker for huldækelementer. De 650 ton svarer til ca. 3 km HSQ-bjælke.

Endvidere er leveret og monteret 200 ton opsvejste bjælker, hvorpå der er monteret trapezplader, der fungerer som underlag/forskalling for det in situ-støbte betondæk.

Derudover har stålafdelingen leveret og monteret en række mindre beslag og trapper. Blandt andet fire mindre trapper samt i alt en km vinkelstål.

Stålopgaven var en integreret del af betonmontagen. Dette stillede store krav til planlægningen beton- og stålafdelingen imellem for at opnå en flydende montageproces.

CG Jensens stålafdeling har stor erfaring med denne type stålopgaver, der kræver tæt samarbejde med betonmontagen bl.a. fra Ørestads Gymnasium, Amerika Plads og Tivoli Congress Center.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Steen & Strøm A/S
September 2007 - november 2008
Fagentreprise
25 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk