Gammel Hellerup Gymnasium

Betonarbejder
CG Jensen har opført en ny, delvist nedgravede miljøhal på 1.200 m² samt de dertilhørende ombygninger i de eksisterende skolebygninger. Hallen er placeret midt i den nuværende skolegård og er sænket ca. 5 meter ned i jorden.

Den nye idrætshal består primært af in situ-beton.

Bundpladen er en dobbelt konstruktion. Den nedre betonbundplade er 245 mm tyk på midten og pga. højtliggende vandspejl er den forankret med 36 stk. jordankre. Ude langs med siderne går bund-pladen over til at være fundament for bærende in situ-vægge. Tykkelsen her går fra 245 mm og op til 545 mm.

På bundpladen er støbt bærende in situ-beton vægge. Det arkitekto-niske krav til vægoverfladerne var en udfordring. Væggene skulle i færdig tilstand fremstå med rå betonlook. Clamps huller i formene skulle fremstå i bestemte mønstre og en vandret linje i hele hallens omkreds skulle etableres. Endvidere skulle alle synlige væghjørner være runde.

Væggene er 5,5 m høje og er i snit 0,55 m tykke.

Endelig er der udlagt Leca, isolering og varmeslanger og støbt en øvre bundplade. Tykkelsen af pladen er 100mm og den er støbt med fiberarmeret beton. Hertil er brugt ca. 85 m³ beton.

Planlægningen og udførelsen er foregået i nært samarbejde med bygherren, da gymnasiet var i drift i hele byggeperioden. Der er lagt stor vægt på logistik, sikkerhed og arbejdsmiljø fra både CG Jensens og Gl. Hellerup Gymnasiums side for at tilgodese elevernes trivsel, eksamensperioder mv.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Gammel Hellerup Gymnasium
April 2011 - februar 2013
Totalentreprise
Kr. 52 mio. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk