Galleri A, Vanløse

Vintersikring og betonrenovering
I Vanløse ved København er et 36.000 m² stort shoppingcenter under opførelse. Byggeriet har imidlertid været sat i stå siden sidste vinter, hvor elementmontagen til råhuset pågik.

CG Jensen indgik en aftale med bygherren om at vintersikre det blottede råhus, så det kunne overvintre uden at der opstår frostskader.

Vi har udført overdækning af kranhuller med huldækelementer og lukket åbne facadesider, trappetårne mv. Vi har etableret midlertidig afvanding af råhuset og udført tagpapdækning med isolering af næsten 11.000 m².

Det halvfærdige råhus led hårdt under sidste vinter, så derfor har vi i forlængelse af vintersikringen udført reparation af ca. 300 stk. frostskadede huldækelementer i stue- og kælderplan.

Reparation af betonskaderne er udført efter nøje anvisning fra Betonelement og Orbicon.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Holberg Fenger Invest A/S
Oktober 2013 - april 2014
Hovedentreprise

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk