GalleriA, Vanløse

I 2012 gik opførelsen af det nye bycenter Galleria i Vanløse i stå, men nu har nye investorer overtaget det halvfærdige butikscenterprojekt med planer om at opføre et helt nyt kvarter i Vanløse med butikker, restauranter og beboelse.
Byggeriet af selve butikscenteret er genoptaget, mens opførelsen af boligerne, som ikke var en del af det oprindelige projekt, afventer lokalplan og byggetilladelse.

Det 44.000 m² butiksbyggeri består af parkeringskælder i to plan på hhv. 8.000 og 12.000 m² samt butikker i stueplan og 1. sals plan på hver ca. 12.000 m².

CGJ udfører råhusentreprisen som omfatter:

  • Nedbrydning af div. ændringer i gulve/vægge i byggeriet 
  • Jordarbejde
  • Kloakarbejde, herunder bl.a. rørbassin
  • In situ betonarbejde, herunder overbeton, bjælker, elevatorgruber, vægge og terrændæk
  • Elementmontage
  • Muring af skalmur
  • Stålentreprisen vedr. udvidelse samt forhøjning af cykelparkering og indvendige stålrammer.

Se referenceblad

Se billeder

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:

Apollovej A/S
2016 - 2017
Fagentreprise
Oplyses ikke

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk