Gl. Hellerup Gymnasium, miljøhal

Idrætsfaciliteterne på Gl. Hellerup Gymnasium var blevet for trange og gymnasiet savnede større, multifunktionelle rum til udfoldelser, translokation og samlinger. Derfor har de fået opført en ny fleksibel hal, som sætter bæredygtighed i fokus.

CG Jensen har stået for opførelse af den nye, delvist nedgravede miljøhal på cirka 1.200 m² samt de dertilhørende ombygninger i de eksisterende skolebygninger.

Hallen er placeret midt i den nuværende skolegård og er sænket cirka fem meter ned i jorden. I forbindelse med opførelsen af den nye hal har CG Jensen udført gartnerarbejder, herunder græsplæne på taget at et nyt buet indgangsparti. Taget er lavet med Sedum-opbygning og er på cirka 600 m². Der er desuden udført belægnings- og beplantningsarbejder.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:

Gl. Hellerup Gymnasium
April 2011 - marts 2013
Totalentreprise
52 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk