Hellerup Havn

Renovering af Hellerup Havn og kystsikring ved Skovshoved Havn
Hellerup Havn havde behov for en gennemgribende renovering. De ca. 60 år gamle moler og stensætninger risikerede at falde sammen, hvis de ikke blev repareret.

CG Jensen har udført renoveringen af havneværkerne i Hellerup Havn samt renoveringen af kystsikringen langs Øresundskysten nord og syd for Skovshoved Havn.

Opgaven omfattede bl.a. renovering af molehoveder, ny spunsvæg på moler samt diverse supplerende jord- og belægningsarbejder i Hellerup Lystbådehavn.

Langs Kystvejen i Skovshoved har vi udført reparationer af stenglacis, stensætning og stenmur.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Gentofte Kommune
September 2009 - juni 2010
Hovedentreprise
6,5 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk