Herslev, Høng

Omformerstation
Energinet.dk opfører en ny omformerstation ved Herslev på Vestsjælland, som skal udgøre Den Elektriske Storebælts-forbindelse på Sjællandssiden. Omformerstationen forbindes med en tilsvarende station på Fyn, således at de to stationer kan trække på hinandens reserver. Resultatet er bl.a. at behovet for reservekraftværker vil falde og gevinsten heraf er både økonomiske og miljømæssige besparelser.

CG Jensen har udført jord-, afvandings- og betonarbejdet.

Anlægsarbejdet har krævet flytning af ca. 350.000 m³ jord, som primært er blevet anvendt til at anlægge ”Herslev Bakker”. Bakkerne skal hindre anlæggets synlighed i landskabet.

Der er støbt ca. 500 punktfundamenter og etableret ca. 1.400 lbm vej inkl. dræn og øvrig afvanding.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Energinet.dk
Januar 2009 - december 2009
Hovedentreprise
24,8 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk