Hørkær, Herlev

Nye boliger
På Glødelampegrunden i Herlev har CG Jensen opført 51 almene boliger for Herlev Boligselskab.

Projektet består af to karréer som er bygget efter samme princip med to nord-sydgående etagehuse og med fælles haveareal mellem bygningerne.

Blokkene indeholder 4 boligetager - hvoraf de to østvendte blokke er placeret ovenpå en parkeringskonstruktion - således at der samlet er fem etager. Stueetagen er udformet som en tilbagetrukket base,  mod øst og mod trafikstøjen, som et delvist åbent parkeringsareal og mod vest som mindre boliger i ét plan.

Gavlene mod nord og syd er udformet med trapper og elevatorer, der giver adgang til boligerne i de øvrige etager. I forbindelse med gavlene er endvidere indrettet faciliteter for ejendomsfunktionærer, depoter, cykelparkering og renovation.

Fra 1. til 4. sal er der indrettet såkaldte maisonette-boliger i halvandet plan. Dette giver et meget arealøkonomisk adgangsområde, hvor én gang servicerer tre etager.

Projektets bærende hovedkonstruktion er beton. Facaderne er udført med cedertræ og gavlene som betonelementer.

Der er i projektet lagt stor vægt på bæredygtighed samt et lavt drift- og vedligeholdelsesniveau.

Byggeriet er opført efter kravene i BR10 til lavenergihuse 2015.

Se referenceblad

 

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Herlev Boligselskab v/KAB
September 2011 - oktober 2013
Totalentreprise
53 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk