Ishøj Havn

Udvidelse af havn
Ishøj Havn er blevet udvidet og renoveret.

Der er bl.a. etableret bedre opbevaringsplads til bådene, bedre parkeringsforhold og nye bådebroer, og der er bygget et helt nyt serviceområde med kran og kajanlæg.

CG Jensen har stået for arbejdet med udgravning, flytning og indbygning af 55.000 m³ sand, etablering af nye stenskråninger, træbolværk og promenadedæk i azobétræ, og belægninger i asfalt og stabilt grus.

Uddybning af inderhavnen og ramning af pæle er udført tørt ved inddæmning af arbejdsområdet.

Omfang:

  • Udgravning, flytning, indbygning af sand 55.000 m³
  • Stenskråninger 400 lbm
  • Træbolværk 235 lbm
  • Promenadedæk 640 m²
  • Broanlæg 250 lbm
  • Betonramper 3 stk.
  • Muld på opfyld 6.500 m²
  • Belægninger 10.000 m²

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Ishøj Kommune
Oktober 2007 - august 2008
Hovedentreprise
11,8 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk