Bro ved Lågegyde, Kokkedal

Udskiftning af bro over Kystbanen
Banedanmark har i samarbejde med Hørsholm Kommune udskiftet broen, der fører Lågegyde over banen syd for Kokkedal Station. Den ensporede bro og cykelbroen er erstattet af en ny 13 meter bred bro med to kørebaner samt fortov og cykelsti i begge sider.

Anlægsprojektet betød, at broen over kystbanen var spærret i ½ år, imens den nye bro blev bygget.

CG Jensens entreprise omfattede nedrivning af den eksisterende beton- og stålbro samt etablering af en ny bro inkl. rampeanlæg.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Nedrivning af eksisterende broer
  • Ombygning af eksisterende kørestrømsanlæg
  • Etablering af støttevægge af stålspuns med betonhammer
  • Etablering af ny kombineret element- og pladsstøbt bro over banen inkl. fugtisolering, opsætning af kantbjælker og autoværn, ny vejbelægning og regulering af terræn.

Nedrivning af broerne blev foretaget i påskedagene, hvor der blev arbejdet i døgndrift for at kørslen med Kystbanetogene kunne genoptages hurtigst muligt. Da de nye broelementer skulle hejses på plads, skete dette også om natten af hensyn til togtrafikken.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Banedanmark
Marts 2012 - december 2012
Hovedentreprise
Kr. 17,7 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk