Kloakering i Hesselrød og Langstrup

Ny kloakledning
For at forbedre vandmiljøet i kommunens vandløb og søer er
landsbyerne Hesselrød og Langstrup blevet kloakeret. Dette er en del af Fredensborg Kommunes spildevandsplan, som skal føre til miljørigtig rensning af spildevandet.

I alt har 35 ejendomme fået nedlagt deres samletanke og septiktanke, og i stedet er der etableret et nyt kloaksystem.

CG Jensen har udført spildevandskloakering af ejendommene. Det nye anlæg modtager ikke overflade-, regn- eller drænvand, kun spildevand.

Vi har etableret ca. 1.100 m spildevandsledning i størrelsen ø160 mm i offentlig vej i en dybde fra ca. 1,3 til ca. 4,2 m samt 3.500 m trykledning i åbent terræn. Hertil kommer kloakstik til de enkelte ejendomme. Tilslutning til stikledningerne på ejendommene står de enkelte grundejere selv for.

Udover ledningsarbejderne indeholdte entreprisen 20 brønde i ø600 Tegra og ø1250 Beton samt 6 stk. pumpebrønde i størrelsen ø1250-ø2000 mm.

Det var ikke muligt at udføre arbejdet helt uden trafikmæssige gener, men CG Jensen har lagt stor iver at tage mest muligt hensyn til beboerne i de berørte ejendomme. Beboerne er desuden informeret og varslet i god tid.

De nye kloakledninger er tilsluttet eksisterende kloak, som sender spildevandet videre til rensning på Fredensborg og Nivå Renseanlæg.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Fredensborg Forsyning A/S
November 2011 - august 2012
Fagentreprise
Kr. 6,8 mio. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk