Broreparationer, motorvej M40 og M50

For Vejdirektoratet har CG Jensen udført reparationer på fire broer på Fyn og på to broer i Jylland.

De fire broer på Fyn strækker sig fra Ejby på Vestfyn til Nyborg på Østfyn. De to broer i Jylland er broer over motorvejen lidt nord for Kolding.

Omfanget af reparationerne på de seks broer varierede fra bro til bro.

De samlede hovedmængder er:

-  Asfaltbelægninger ved gennemkørselsåbninger m.m.    
-  Opbrydning af fugtisolering og belægning 
-  Fugtisolering
-  Brobelægninger (dræn, beskyttelses- og slidlag)
-  Udskiftning af kantbjælker
-  Udskiftning af rækværk/broautoværn  
-  Betonreparationer        
2.300 m²
1.900 m²
1.900 m²
600 ton
100 m
260 m
650 m²

Arbejderne er udført i etaper efter den af Vejdirektoratet fastlagte trafikafviklingsplan.

CG Jensen vandt opgaven i licitation.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Vejdirektoratet
Maj 2011 - oktober 2012
Hovedentreprise
13,2 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk