Mariakirken, ny forplads

Maria Kirkeplads er blevet renoveret med blandt andet ny granitbelægning og en hængende lysprisme. MariaKirken er både berømt for at vise omsorg for de udsatte grupper af mennesker, der færdes lige uden for dens dør, og berygtet for, at forpladsen derfor er samlingssted for hovedstadens hårdest belastede stofbrugere.

Tanken bag den nye plads er at skabe et åbent rum i modsætning til tidligere, hvor pladsen var hegnet ind og brugerne gemt lidt væk. Pladsrenoveringen skal omdanne den nedslidte plads foran kirken til et moderne offentligt byrum, som alle kirkens brugere og forbipasserende på gaden kan færdes trygt i.

CG Jensen har udført arbejdet, hvor selve pladsen har fået asfaltbelægningen udskiftet med let hældende granitbelægning opdelt i felter af stålkanter. Nye trin leder frem mod kirkens indgang og der er etableret ny belysning og plantet træer. En teknisk udfordrende opgave pga. de mange niveauforskelle, skæve vinkler og hældninger.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:

Vesterbro Menighedsråd
2014
Fagentreprise
1,9 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk