Microsoft hovedkontor, Kgs Lyngby

Projektet er en del af en 40.000 m² stor masterplan og er et skridt på vejen i realiseringen af Lyngby-Taarbæk kommunes visioner om at gøre Lyngby til en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer.
Der opføres 20.000 m² kontorfaciliteter i henholdsvis seks og syv etager samt 12.000 m² parkeringskælder i to etager. Projektet består af to sammenstillede kvadratiske bygninger på 39x39 meter.

Arbejderne omfatter støbning af bundplade, pladsstøbte vægge og etagedæk. Elementmontagen indeholder montage af søjle-, bjælke-, væg- og dækelementer samt montage af trappe- og reposelementer.

Prissætning af vores fagentreprise er sket i en løbende tæt dialog til totalentreprenøren i takt med, at detaljeringsgraden er øget under forhandlings-, optimerings- og projekteringsfasen. Udførelsen er påbegyndt sideløbende med færdiggørelse af projektet og den forudgående byggegrubeentreprise. På trods af at færdiggørelse af byggegrube blev afsluttet fire måneder senere på grund af grundvandsforhold, blev forsinkelsen af råhuset holdt nede på seks uger.

CG Jensen har desuden udført jord- og kloakarbejdet samt belægnings- og anlægsgartnerarbejder på det ca. 4.300 m² store udeareal.

Se referenceblad

Se billeder

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Hoffmann A/S /Danica Pension
2013 - 2014
Hovedentreprise
Oplyses ikke

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk