Kværndrup-Svendborg

Motorvejsbroer og faunapassager
Vi har udført fire broer i forbindelse med etablering af den ny motorvej mellem Odense og Svendborg: To faunapassager, en som dobbelt betonbuekonstruktion, og en som betonskrå-stagskonstruktion over Odensevej (Hovedvej A9), en beton-skråstagsbro til overføring af den ny motorvej og en bro til overføring af Ring Nord.

Broen over Hovedvej A9, blev bygget henover vej i drift. Dette stillede store krav til sikkerhed og planlægning i forhold til den stærkt trafikerede hovedvej.

Planlægningen af broen til overføring af Ring Nord i Svendborg, blev udført i tæt samarbejde mellem CG Jensen og bygherren. Der blev foretaget ændringer i arbejdet, således at trafikanterne i området blev berørt mindst muligt.

Omfang:

  • Jordarbejde 92.000 m³
  • Ramning jernbetonpæle 400 m
  • Slap armering 450 ton
  • Spændt armering 17,5 ton
  • Beton 4.150 m³
  • Broautoværn 174 m
  • Fugtisolering 1.300 m²
  • Asfaltbelægning 175 m³

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Vejdirektoratet
November 2006 - november 2008
Hovedentreprise
34 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk