Nørresundby Havnefront

Renovering af havnefront
Havnearealet mellem Limfjords- og Jernbanebroen er ved at blive omdannet til et nyt attraktivt byområde i Nørresundby.

CG Jensen fik til opgave at renovere og højvandssikre den tilhørende havnefront ”Mellem Broerne”. På grund af det relativt lave gadeniveau på strækningen ”Mellem Broerne” er området den del af Aalborg bymidte, som oftest har oplevet gener i forbindelse med efterårs- og vinterstorme.

Entreprisen omfattede bl.a. etablering af 900 lbm kloakledninger og 700 lbm dræn. Højvandssikringen blev udført med præfabrikerede L-elementer. Strækningen, som er blevet højvandssikret er ca. 720 meter lang. Til slut har vi retableret ca. 1.800 m² asfaltbelægning.

I efterårsferien skulle havnens lystbåde køres til vinterplads. CG Jensen måtte derfor opretholde en adgangsvej fri på hele strækningen.

Der skulle desuden tages særligt hensyn til naboerne, som bor umiddelbart op af byggepladsen.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Aalborg Kommune
Juli 2010 - december 2010
Hovedentreprise
6,1 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk