Østergade, Middelfart

Fundamentforstærkning
På grund af ombygning og dermed større belastninger, har vi udført fundamentforstærkninger under en eksisterende bygning.

Forstærkningsmetoden er hydraulisk nedpresning af Ø300 stålrør under fundamentet, hvorved huset bruges som modvægt. Dette gøres i stykker af 0,8 meter, som sammensvejses og derefter monteres næste stykke til den ønskede bæreevne er opnået.

Røret armeres og udstøbes, rummet mellem sokkel og pæl sikres med en understøtning, hvorefter det understøbes.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Privat
Januar 2008
Fagentreprise

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk