Spuns- og kombivæg ved Fløng, Roskilde

Entreprise 1150.15
CG Jensen har udført en kombineret spuns- og pælevæg som vederlag til en ny større bro. Arbejdet blev udført under yderst vanskelige jordbundsforhold.

Der blev først rammet 20 kraftige stålrørspæle Ø914 mm med låse, hvorefter der blev rammet spuns imellem pælene og monteret jordankre i fløjvæggene. Desuden blev der monteret 400 m² interimsspuns i midtersporet for at sikre trafikken optimalt.

Arbejdet krævede ramning med kran og vibrator, traditionel rammemaskine og efterramning med hydrohammer.

Alt rammearbejdet er foregået i tæt samarbejde med Vejdirektoratet for at kunne udføre arbejdet med mindst mulig gene for trafikken.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Arkil A/S
Oktober 2010- december 2010
Hovedentreprise
4,1 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk