Amerika Plads

En ny bydel  i Københavns Frihavn
I forbindelse med opførelsen af et nyt boligprojekt på Amerika Plads har vi udført P-kælder i to etager under jorden. I alt ca. 7.000 m².

Vores rammeafdeling har stået for spunsning, udgravning og vandlænsning. Byggegruben skulle tømmes for ca. 3.500 m³ vand og samtidig holdes tør for de ca. 50 m³, der kom op fra undergrunden hver time.

Råhuset består af en ca. 400 mm tyk betonbundplade, ydervægge af vandtætte filigranelementer. De indvendige vægge er en blanding af filigran-, in situ- og elementvægge. Over det første P-niveau er dækket udført af HSQ-bjælker og huldæk. Andet niveau består af betonsøjler og -vægge, samt stålbjælker, huldæk og TT-elementer.

Pladsforholdene har stillet store krav til logistik, og en stram styring omkring orden og placering af materialer på byggepladsen.

Under udgravning og spunsning er der taget særlig hensyn til de eksisterende pakhuse, der står på gamle træpæle.

På pladsen var ca. 25 mand og 2 tårnkraner i arbejde.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Sjælsø Entreprise A/S
Juli 2005 - maj 2006
Hovedentreprise
60 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk