Pjedsted, Fredericia

Forstærkning af jernbanedæmning
Dæmningen i Pjedsted indgår i Banedanmarks program for overvågning af dæmninger og er udpeget til forstærkning.
Strækningen, der er blevet forstærket, er på ca. 200 meter og ligger fra Spang Å udenfor Fredericia og mod syd.

Forstærkningen består af spunsjern, som bliver slået ned i jorden - en proces, der ikke kan undgå at give vibrationer og støjgener for beboerne i området. Derfor udføres der støj- og vibrationsmålinger under anlægsarbejdet for at sikre, at generne holdes på et acceptabelt niveau.

Spunsen er rammet ved foden af den 10 meter høje banedæmning og efterfølgende er der udført et fladere anlæg på baneskråningen.

Vi fik i samarbejde med Banedanmark ændret forudsætningerne således, at rammearbejdet kunne foregå om dagen i stedet for om natten, for derved at tilgodese arbejdsprocessen og skåne de omkringliggende beboere.

Al rammearbejdet er foregået i tæt samarbejde med Banedanmark for at kunne udføre arbejdet med mindst mulig gene for togdriften.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Banedanmark
September 2008 - januar 2009
Hovedentreprise
14,1 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk