Randers Havn

Kajudvidelse
Den eksisterende kaj 65 i Randers Havn er blevet forlænget for herved at kunne lade større skibe lægge til kajen. Forlængelsen er på 38,4 meter og 3,6 meter fløjvæg, som afslutning på den fremtidige kaj.

Væggen er forankret ved injicerede ankre, som er boret ind i bagarealet. CG Jensen har selv stået for dimensioneringen af disse ankre.

Langs kajen er opstillet to pullerter, Hver pullert skal overføre lasten fra fortøjning til to injicerede ankre, som også er boret ind i bagarealet. CG Jensen har ligeledes stået for dimensioneringen af disse ankre.

Efterfølgende afsluttede vi kajen med en stålhammer, som blev tilsluttet samme niveau, som hammeren på den eksisterende kaj 65. Kajen er blevet udstyret med to redningsstiger. Bag den nye kaj er der opfyldt med sand til nuværende terrænniveau, kote +1,6.

CG Jensen vandt opgaven i licitation.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Randers Havn
August 2011 - oktober 2011
Hovedentreprise
1,97 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk