Batteri Sixtus

Renovering af fredet fortidsminde
Voldanlægget Batteri Sixtus er beliggende på Nyholmen i København. Batteriet er hjemsted for Rigets Flag og for de fleste danskere kendt som det salutbatteri, der ved adskillige lejligheder står for salutering ved officielle besøg og festlige lejligheder i Kongehuset.

Undersøgelser af Batteri Sixtus har vist, at en sikring og istandsættelse er af vital betydning for bygningsværkets fortsatte bevarelse.

CG Jensen vandt opgaven med renoveringen af batteriets spunsvægge, renovering af voldprofilerne, opretning af området med nye belægninger, stier, handicaplifte, trapper mv. Endvidere etablering af nye anløbsbroer, sikring og istandsættelse af granitmure, samt en mindre renovering af eksisterende sikringsrum.

Målet for projektet var at løfte området op til nutidig standard, gøre det handicapvenligt, samt give Rigets Flag et smukt område.

Et spændende projekt, hvor der skulle tages mange særlige hensyn, da området er fredet som fortidsminde. Derfor var Kulturarvsstyrelsen og Københavns Bymuseum ” med på sidelinjen” forud for opstart af gravearbejder.

Desuden skulle batteriets vigtigste kanoner være intakte under hele projektet, så saluteringen kunne gennemføres ved den forestående tvillingefødsel i Kongehuset.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Forsvarets Bygnings- og Etablissementtjeneste
Oktober 2010 - juli 2011
Hovedentreprise
10,7 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk