Grantoften, Ballerup

Regnvandsledning
Vi har udført ny regnvandsledning Ø600 i boligområdet Grantoften, Ballerup.

Arbejdet omfattede opgravning for nye ledninger og brønde, levering og lægning af ny regnvandsledning samt retablering af belægninger og græsarealer.

Da området er et boligområde med mange legende børn og ydermere er udført i skolernes sommerferie, er arbejdet  udført i små etaper med meget indhegning.

Omfang:

  • 480 lbm regnvandsledning
  • 480 lbm regnvandskassetter
  • 25 brønde
  • 1 olieudskiller
  • 1 sandfangsbrønd

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Ballerup Almennyttige Boligselskab
Maj 2009 - juli 2009
Fagentreprise
1,6 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk