Røsnæs, Kalundborg

Kystsikring
For Kalundborg Kommune har CG Jensen udført kystsikring af en ca. 425 meter lang strækning af Kystvejen på Røsnæs. Røsnæs er en halvø, der ligger ved Kalundborg og som er Sjællands vestligste punkt. På Røsnæs får naturens kræfter i stor udstrækning lov til at råde, men Kalundborg Kommune havde dog set sig nødsaget til at sikre en del af kystskrænten.

CG Jensen vandt opgaven i licitation. Entreprisen indeholdt rydning af den ca. 425 meter lange strækning. Ikke genanvendeligt materiale skulle bortskaffes. Der er etableret en skråningsprofil ved opgravning af ca. 1.300 m³ sten og sand, hvoraf 800 m³ er indbygget i konstruktionen og de resterende 500 m³ er fordelt på stranden foran kystsikringen.

Opbygningen af kystsikringen er udført på traditionel vis med et geotextil, filtermateriale og dæksten.

Omfang:
3.300 m² geotextil
2.100 m³ filtersten
2.800 m³ dæksten

Entreprisen var oprindeligt planlagt til opstart i vintermånederne sidst i 2010, men pga. den tidlige vinter blev opstarten rykket til februar 2011.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Kalundborg Kommune
Februar 2011 - juni 2011
Hovedentreprise
2,6 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk