Sandfanger, Snekkersten Havn

Snekkersten Havn havde problemer med tilsanding af havneindløbet på grund af strømforholdene, som leder sand op langs kysten. Når sandet ramte f.eks. et moleanlæg, var en ophobning uundgåelig. Sandet måtte derfor fjernes med jævne mellemrum.

Fonden Snekkersten Havn ønskede derfor etableret en sandfanger som kystsikring.

CG Jensen vandt i licitation opgaven med etablering af den ca. 130 meter lange sandfanger, som skulle placeres nord for Snekkersten Havn.

Sandfangeren er opbygget af sten i varierende størrelser og i den sydlige ende er etableret et sandfangehoved bestående af spredt rammede pæle forsynet med ståltrækbånd og med stenfyld.Sandfangeren er bygget i en kotehøjde på 1,50 meter og som et ikke landfast anlæg, uden nogen form for landfaciliteter.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Fonden Snekkersten Havn
August 2011 - november 2011
Hovedentreprise
2,94 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk