Skærup - Vejle Nord

3 km støjskærme
Den østjyske motorvej M60 mellem Skærup og Vejle Nord udbygges fra fire til seks spor. I den forbindelse ønskede Vejdirektoratet etablering af støjskærme på otte forskellige lokaliteter langs motorvejsstrækningen. Den samlede strækning er ca. 3 km. CG Jensen vandt opgaven med støjskærmene i licitation.

Entreprisen med støjskærmene er udført i samme periode som entrepriserne for udvidelsen af motorvejen.

Ca. 650 stk. 3-5 meter lange stålpæle pr. 4,9 meter er nedbragt på den i alt 3 km lange strækning. Efter CG Jensen havde nedvibreret stålpælene færdiggjorde motorvejsentreprenøren skråningsarbejdet på bagsiden af støjskærmen. Herefter monterede og faststøbte vi skærmens betonskørt. Betonskørtet består af præfabrikerede betonelementer. Efter montage af betonskørtet var det så motorvejsentreprenørens tur til at færdiggøre befæstelsesarbejderne på støjskærmens forside, hvorefter vi monterede søjler - de såkaldte lodposter i aluminium til fastholdelse af støjskærmens skærmelementer i akryl.

CG Jensens entreprise omhandlede leverance og montering af stålpæle, betonelementer og støjskærmselementer til færdig støjskærm.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Vejdirektoratet
December 2011 - oktober 2013
Hovedentreprise
45,5 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk