Slagelse Omfartsvej

Bro- og tunnelarbejde
I flere årtier har der været planlagt en omfartsvej rundt om Slagelse for at lede den tunge trafik uden om byen. Et projekt som i flere omgange er blevet udskudt, men nu bliver omfartsvejen endelig til noget. Omfartsvejen skal stå færdig i 2013.
 
Slagelse omfartsvej er en ca. ni kilometer lang to-sporet landevej vest om Slagelse fra Kalundborgvej i nord til Slagelse Landevej i syd. Trafikken, der skal på tværs af omfartsvejen, hjælpes med et antal nye vej- og stibroer samt tunneller under den nye vej.

Projektet er delt op i fire entrepriser. CG Jensen vandt i konsortium med Barslund den ene af entrepriserne, som er den nordlige del af omfartsvejen fra Slagelse til Kalundborg.

CG Jensen har udført betonarbejdet og Barslund jord- og belægningsarbejdet. Opgaven omfattede to stibroer, to stitunneller og en vejbro.

Broerne er opført som traditionelle betonbroer med bræddeforskalling bortset fra søjlernes korte side, som er beklædt med cortenstål. De lodrette og skrå kanter ved tunnelfløjvæggene er også beklædt med cortenstål. Stålet blev opsat i ét stykke og fremstår fuldstændig glat og plant med de tilstødende betonoverflader.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Vejdirektoratet
Maj 2011 - maj 2012
Hovedentreprise
19,8 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk