Slippen, Århus Havn

Fornyelse af kajanlæg
Århus Havn har i de seneste 10 år udviklet sig til Danmarks største containerhavn. Planerne for udvidelse og fornyelse af havnen løber helt frem til år 2022.

CG Jensen har udført fornyelsen af kajanlæggene i Slippen - ”det lille smalle sted i havnen”, som har eksisteret i næsten 100 år.

Entreprisen omfattede etablering af 360 lbm kajindfatninger foran det eksisterende bolværk, bestående af forankret stålspuns med kajmur af beton, samt tilhørende kajgadebelægninger. Forlængelse og ombygning af kølevandsindtag og -udløb samt forlængelse af nuværende kloakudløb i Slippen. Desuden er udført opfyldning foran 350 lbm eksisterende bolværk afsluttet med stenkastning og etablering af 5 stk. duc d’alber af stål.

I udførelsesperioden skulle trafikken på kajgaderne langs Slippen opretholdes. Ligeledes opretholdtes skibstrafikken og driften af virksomhedernes kølevandsindtag og –udløb samt kloakudløb i Slippen.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Århus Havn
Maj 2009 - oktober 2010
Hovedentreprise
32,9 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk