Slippen, Århus Havn

Fornyelse af kajanlæg
Århus Havn har i de seneste 10 år udviklet sig til Danmarks største containerhavn. Planerne for udvidelse og fornyelse af havnen løber helt frem til år 2022.

CG Jensen har udført fornyelsen af kajanlæggene i Slippen - ”det lille smalle sted i havnen”, som har eksisteret i næsten 100 år.

Entreprisen omfattede etablering af 360 lbm kajindfatninger foran det eksisterende bolværk, bestående af forankret stålspuns med kajmur af beton, samt tilhørende kajgade-belægninger. Forlængelse og ombygning af kølevandsindtag og -udløb samt forlængelse af nuværende kloakudløb i Slippen. Desuden er udført opfyldning foran 350 lbm eksisterende bolværk afsluttet med stenkastning og etablering af 5 stk. duc d’alber af stål.

I udførelsesperioden skulle trafikken på kajgaderne langs Slippen opretholdes. Ligeledes opretholdtes skibstrafikken og driften af virksomhedernes kølevandsindtag og –udløb samt kloakudløb i Slippen.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Århus Havn
Maj 2009 - oktober 2009
Hovedentreprise
32,9 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk