Sluseholmen

Broer til Københavns nye kanalby
I Sydhavnen, der tidligere har været kendt for erhverv og industri, er udviklet en ny bydel, kaldet Sluseholmen.

Boligerne er opført på otte øer omgivet af kanaler med Amsterdam som forbillede.

Vores stålafdeling har stået for levering og montering af en række stålbroer med tilhørende ramper. Broerne fungerer som adgangsveje for fodgængere og bilister over kanalerne.

Omfang:

  • 3 stk. vej- og stibroer
  • 6 stk. vejbroer
  • 6 stk. stibro
  • 3 stk. rækværker, samlet længde ca. 45 meter

Broernes frie spænd er ca. 18,5 meter og bredden varierer fra 3,5 til 9 meter.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Skanska Danmark A/S
Juni 2005 - maj 2009
Fagentreprise
12,3 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk