Cykel- og gangbro i Fredericia

En 140 meter lang cykel- og gangbro, som går over banestrækningen i Fredericia trængte til en gennemgribende renovering på grund af broens alder og manglende vedligehold. Der var generelt store områder med frilagt armering, udfældninger og løstsiddende beton.

Broen var bygget i 1930 som en vejbro med en udvendig bredde på 6,3 meter. I 1980 overgik broen til at være cykel- og gangbro.

Broen er delvist blevet nedrevet og bygget op på ny – tre af de eksisterende fundamenter blev fundet egnet til genbrug.

Den nye bro er udført som en stålbro med en indvendig bredde på fire meter over 6 fag, mellemunderstøttet på fem pendulrammeåg.

Nedrivning og fjernelse af den gamle bro over banen blev udført på to uger som nat- og weekendarbejde med sporspærringer og med hensyntagen til de særlige bestemmelser omkring støjende arbejde om natten. Montagen hen over spor blev udført på én nat i hver broende.

Den nye bro er fremstillet på værksted og samlet ved montagen på stedet.

CG Jensen vandt opgaven i licitation.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Banedanmark
Januar 2011 - juli 2011
Hovedentreprise
10,9 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk