Svanemøllehavnen

Danmarks største lystbådehavn med plads til 1.100 både, er blevet renoveret. Dette gælder både nord- og østmolen, samt alle bådebroerne. Havnen, som går tilbage til 1935, havde vist sig stærkt angrebet af pæleorm.

Efter renoveringen ligner havnen grundlæggende sig selv før renoveringen, men bådene placeres nu ved nye flydebroer med Y-bomme, som giver færre problemer ved høj- og lavvande og kræver mindre vedligeholdelse.

CG Jensen fik opgaven med at renovere østmolen. Der er arbejdet med slæbebåd, kran og pram. Udover nedbrydning af den gamle mole og optagning af agterfortøjningspæle omfattede arbejdet opbygning af ny pæle–flagevæg i tropisk træ omkring den gamle mole.

Kernen i den nye mole består delvist af den gamle mole samt opfyld af 1.500 m³ sand. Overskydende stenfyld fra den gamle mole er sejlet til Trekronerfortet og indbygget i molearmene.

Østmolen har fået asfaltbelægning samt nye bænke, lamper mv.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Oktober 2008 - april 2009
Hovedentreprise
10,4 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk