København - Ringstedbanen, TP10

Banedanmark anlægger en ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Det omfattende anlægsarbejde er opdelt i en række delentrepriser, og CG Jensen har i konsortium med Barslund vundet entreprisen TP10, som strækker sig fra før Brøndbyøstervej til efter Brøndbyvester Boulevard.

Ved Brøndbyøstervej skal vi bygge syv broer, så Brøndbyøstervej hæves over motorvejen og den nye jernbane. Vi skal grave ud til og anlægge et trug og en 260 meter lang jernbanetunnel under Holbækmotorvejen, således at jernbanen her føres til sydsiden af motorvejen. Vi skal bygge en passage gennem Vestvolden og over voldkanalen samt føre jernbanen under Motorring 3. Ved Brøndbyvester Boulevard skal vi bygge en jernbanebro over vejen.

Det nye jernbaneanlæg krydser to af Danmarks mest befærdede motorveje, et antal større og mindre veje og den fredede Vestvold. De mange hensyn til trafikafvikling, fredninger og krydsninger af komplicerede trafikanlæg stiller store krav til logistik og opfindsomhed hos såvel bygherre, rådgivere som entreprenører. F.eks. etableres en 800 meter lang midlertidig motorvej, så trafikken på motorvejen afvikles med minimale gener under anlæggelse af den nye jernbane under motorvejen i den 260 meter lange tunnel. CG Jensen udfører stål, spuns-, pæle- og betonarbejdet.

Der er øget fokus på arbejdsmiljø og S&I(Safety og Interoperability) koordinering mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Dette for at sikre, at jernbanen lever op til fælles europæiske sikkerhedskrav. Projektering af hele projektet er i 3D, og projektets fysiske opstart skete i efteråret 2013. 

Se referenceblad

Se luftfotos af TP10

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Banedanmark
Juli 2013 - september 2016
Totalentreprise
Kr. 363 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk