Artillerivej Syd, København

Nyt byområde ved Islands Brygge
Der er planer om, at området ved Artillerivej Syd – den sydlige del af Islands Brygge - skal udbygges til et moderne integreret byområde med bebyggelser til bolig og erhverv af høj arkitektonisk kvalitet.

Artillerivej Syd er en del af et samlet projekt med 4 delprojekter, og omfatter omlægning af Artillerivej syd for Drechselsgade med henblik på at tilgodese udbygningen i den sydlige del af Islands Brygge.

CG Jensen har udført afvandings- og belægningsarbejder omkring en eksisterende kontorbygning, samt cykelstier og klargøring af vejareal.

Arbejdet omfattede bl.a. ledningsarbejder og nye brønde til afvanding af altaner og veje, der kobles på det eksisterende kloaksystem. Opgravning og bortkørsel af eksisterende jord, belægninger og asfalt. Udlægning af ny jord og etablering af nye belægninger i form af brosten, chaussesten og fortov, samt asfaltarbejde på veje, cykelstier og p-pladser.

Desuden har vi udført afstribning og montering af vejskilte og cykelstativer.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
G/F Artillerivej Syd
September 2009 - august 2010
Hovedentreprise
3,4 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk