BEREDSKABSPLAN

Følg nedenstående vejledning.

Stands ulykken!

Giv om nødvendigt livreddende førstehjælp!

Tilkal hjælp - Alarm 112

  • Hvor er ulykken sket? Adresse.
  • Hvad er der sket? Eventuelt særlige forhold eller komplikationer.
  • Hvor mange tilskadekomne er der?
  • Hvor ringer du fra? Telefonnummer.
  • Aftal mødested.
  • Sørg for at nogen tager imod på mødestedet.
  • Husk at alarmcentralen afslutter samtalen.

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk