BOLIGBLOKKE I NÆSTVED

CG Jensens division for Betonrenovering har i hovedentreprise udført en større renovering af to boligblokke for Ejerforeningen Næstved Parken.

Ejerforeningen havde problemer med to boligblokke på henholdsvis otte og ti etager, hvor betonstykker rev sig løs fra facaden.

Renoveringen bestod blandt andet af udskiftning af de eksisterende betonbrystninger med nye stålbrystninger, opførelse af en højere sternbjælke, nye stålvederlag for altanplader samt forstærkninger af gavle og montering af ny gavlbeklædning.

Vi har i samarbejde med bygherren prioriteret beboerinformationen meget højt under renoveringen. Ligesom vi har haft stort fokus på sikkerheden, særligt på grund af arbejdet i højden med skrøbelige gamle betonelementer. Vi benyttede derfor mobile platforme i gavlene og et total facadestillads på have- og indgangsfacader.

Der har under hele forløbet været en god dialog med både beboerne og arbejdstilsynet.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Ejerforeningen EF Næstved Parken
03.2017 – 11.2017
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Ejerforeningen EF Næstved Parken

BYGGEPERIODE:

03.2017 – 11.2017

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Søren Persson
Betonrenovering
+45 27 90 92 44
spe@cgjensen.dk

Søren Persson
BETONRENOVERING

Viby Sjælland Station

Storstrømsbroen
BETONRENOVERING

Storstrømsbroen

Rigshospitalet
BETONRENOVERING

Rigshospitalet