BROTEKNISK VEDLIGEHOLD

Vi har igennem en længere årrække stået for drift og vedligehold af samtlige af Vejdirektoratets broer og bygværker øst for Storebælt.

Opgaven indebærer blandt andet reparation af slaghuller på broer, vedligeholdelse af broautoværn, udbedring af påkørselsskader, trafikomlægninger samt andre opgaver som rengøring og gartnerarbejder omkring bygningsværkerne.

Vi renoverer og forstærker både nyere broer og levetidsforlænger historiske bygningsværker som for eksempel Storstrømsbroen og Frederik d. IX’s bro på Lolland.

Foruden vores kompetencer i renovering har vores afdelinger mandskab til vejafspærring og midlertidig trafikafvikling. Arbejdet udføres både dag og nat, hvilket særligt er en fordel på befærdede strækninger – og vores servicebiler er altid klar til at rykke ud til enhver opgave – også med kort varsel.

Vi udfører også store og små bore- og skæreopgaver i beton, murværk og asfalt.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Vejdirektoratet
1. januar 2018 – 31. december 2021
Rammeaftale

BYGHERRE:

Vejdirektoratet

BYGGEPERIODE:

1. januar 2018 – 31. december 2021

ENTREPRISEFORM:

Rammeaftale

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Søren Persson
Betonrenovering
+45 27 90 92 44
spe@cgjensen.dk

Søren Persson
BETONRENOVERING

Viby Sjælland Station

Storstrømsbroen
BETONRENOVERING

Storstrømsbroen

Rigshospitalet
BETONRENOVERING

Rigshospitalet