Byggemodning af byggefelt på Teglholmen Nord

Byggeriet bliver del af et større moderne bymiljø i en ny kanalby med rekreative værdier tæt på forretninger, sportsfaciliteter, skole, daginstitution og en kirke.

Projektet udgør seks byggefelter med en samlet byggeret på cirka 38.500 m².

CG Jensen har udført byggemodningen af det nye boligområde, som omfatter etablering af spuns og jordankre for nye vandkanaler, udgravning af vandkanaler og håndtering af forurenet jord. Desuden udgravning for fjernvarmeledninger, samt etablering af kloakledninger, belægninger, beplantning og byinventar.

På opgaven er udført styret underboring af 5 stk. ø500 mm frisknings rør mellem to kanaler til gennemstrømning af kanalvand under Teglholmsgade.

CG Jensen har desuden udført udgravning og lægning af ca. 500 lbm. 10kV kabel.

Arbejdet omfattede også projektering, levering og montering af to nye vejbroer, en stibro samt etablering af belægninger, belysning og beplantning.

Opgaven er udført i 3 etaper.

Se referenceblad her

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Teglholmen Nord
03.2016-03.2019
Hovedentreprise
Oplyses ikke

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk