ESBJERG HAVN

Udvidelse

Esbjerg Havn er en af Danmarks største havne. CG Jensen har ad flere omgange været med til at udvide og forbedre havnen, senest i 2017, hvor havnen blev udvidet med ikke mindre end 250.000 kvadratmeter. Udvidelsen skulle tilgodese den stadigt stigende vækst på havnen samt gøre plads til offshore vindmøller.

CG Jensen har i hovedentreprise udført udvidelsen, som var grundigt tilrettelagt af Esbjerg Havn og Cowi.

Vores division for Ramning og Vandbygning har blandt andet etableret en ny 200 meter lang fortøjningspier, udvidet den eksisterende Librakaj med 200 lbm samt anlagt to nye RoRo-ramper.

Projektet omfattede ramning af 3.800 ton spunsjern til kaj- og pier-anlæggene, montage af ankrestænger, dræn- og afvandingssystemer, flytning af 70.000 kubikmeter jord samt en række betonstøbnings- og belægningsopgaver.

Derudover indeholdt entreprisen ankerspuns for en fremtidig udvidelse af Scorpiuskaj. Der er etableret komplette kajanlæg inklusive forankring, fendere og pullerter samt belægning på pieren.

Det omfangsrige projekt skulle udføres på kun ni måneder. Heldigvis er en af CG Jensens forcer, at vi har mange folk og meget grej under samme tag. Derfor kunne vi samle folk, flåde og maskiner og være klar til at gå i gang hurtigt, hvorfor havneudvidelsen var klar til overdragelse præcis ni måneder efter, vi startede.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Esbjerg Havn
01.2017-10.2017
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Esbjerg Havn

BYGGEPERIODE:

01.2017-10.2017

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Jørn E. Asmussen
Anlæg Vest/Ramning og Vandbygning
+45 40 20 33 12
jea@cgjensen.dk

 

Jørn E. Asmussen
RAMNING & VANDBYGNING

Udvidelse af Sæby Havn

TRÆBRYGGE VED BLOX
RAMNING & VANDBYGNING

Træbrygge ved BLOX

RAMNING & VANDBYGNING

Thyborøn Havn