Frederiks Brygge – frodigt gårdrum

Vasbygade, byggefelt C
På Vasbygade på Frederiks Brygge har CG Jensens division Gartner og Belægning anlagt et fælles gårdrum i en ny bebyggelse, som rummer 200 boliger.

I en hovedentreprise har CG Jensen udført alle jord-, kloak, belægnings- og gartnerarbejder i gårdrummet.

Vi har etableret legepladser med faldunderlag, udekøkken samt borde og bænke. Derudover har vi anlagt asfaltstier og private terrasser med fliser og beplantning, som kræver minimalt vedligehold.

Vi har desuden opsat 134 cykelstativer og pullerter samt etableret 27 sti- og gadelamper i området.

Affaldscontainerne har vi gravet ned, og vi har udført belægning omkring dem.

CG Jensen er fleksible, pragmatiske og til at lave aftaler med. Vi løser udfordringerne på stedet med god dialog og fælles løsninger, hvilket har gjort, at vi har fået nogle meget fine resultater, der lever op til vores visioner for området.

Lars Roland Hansen,
Projektchef, DEAS Asset Management II

Samlet har vi lagt 800 kvadratmeter betonfliser, 335 kvadratmeter asfalt og 1.400 kvadratmeter græsarealer.

CG Jensen har stået for vedligeholdelse af gårdrummet i de første 2 år.

FAKTA
Bygherre:
Nordea Ejendomme
Byggeperiode:
09.2015-06.2016
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Referenceblad:
KONTAKT
Jord, Kloak, Forsyning og Gartner
Divisionschef Kenneth Møller