FREDERIKS BRYGGE – FRODIGT GÅRDRUM

Vasbygade, byggefelt C
På Vasbygade på Frederiks Brygge har CG Jensens division Gartner og Belægning anlagt et fælles gårdrum i en ny bebyggelse, som rummer 200 boliger.

I en hovedentreprise har CG Jensen udført alle jord-, kloak, belægnings- og gartnerarbejder i gårdrummet.

Vi har etableret legepladser med faldunderlag, udekøkken samt borde og bænke. Derudover har vi anlagt asfaltstier og private terrasser med fliser og beplantning, som kræver minimalt vedligehold.

Vi har desuden opsat 134 cykelstativer og pullerter samt etableret 27 sti- og gadelamper i området.

Affaldscontainerne har vi gravet ned, og vi har udført belægning omkring dem.

Samlet har vi lagt 800 kvadratmeter betonfliser, 335 kvadratmeter asfalt og 1.400 kvadratmeter græsarealer.

CG Jensen har stået for vedligeholdelse af gårdrummet i de første 2 år.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Nordea Ejendomme
09.2015-06.2016
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Nordea Ejendomme

BYGGEPERIODE:

09.2015-06.2016

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Kenneth Møller
Jord, Kloak, Forsyning og Gartner
+45 27 90 29 67
kem@cgjensen.dk

Kenneth Møller
GARTNER & BELÆGNING

Udenrigsministeriet

GARTNER & BELÆGNING

Sct. Hans

GARTNER & BELÆGNING

Kantstensarbejder på Hovedstadens Letbane