fasanhaven

Altanrenovering

I Korsør renoverer CG Jensen i hovedentreprise altaner på boligbebyggelsen Fasanhaven.

Fasanhaven er opført omkring 1960 og består af otte boligblokke.

Altanerne er opbygget som udkragede in situ støbte etagedæk med in situ støbte brystninger.

Undersøgelser har påvist revner i den eksisterende overfladebehandling på altanbunde og -brystninger.

CG Jensen udfører renovering af de i alt 9.500 kvadratmeter. Arbejdet udføres i flere etaper fordelt over årene 2020, 2021 og 2022.

Entreprisen omfatter blandt andet etablering af byggeplads og stilladser, afrensning/sandblæsning af betonkonstruktioner og udbedring af betonskader.

Dertil kommer beskyttende overfladebehandling på altanunder- og oversider, brystninger og tagkant.

På grund af de eksisterende konstruktioners tilstand har der blandt andet været udfordringer med udtørringen af konstruktioner, hvorfor der blev brugt længere tids overdækning af arbejdspladsen.

Renoveringen omfatter håndtering af forurenet og farligt affald.

I hele byggeperioden tager vi størst muligt hensyn til beboere og brugere af bebyggelsen, så de udsættes for færreste mulige gener.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Fasanhaven, Korsør
06.2020 – 12.2022
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Fasanhaven, Korsør

BYGGEPERIODE:

06.2020 – 12.2022

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Søren Persson
Betonrenovering
+45 27 90 92 44
spe@cgjensen.dk

Søren Persson
BETONRENOVERING

Viby Sjælland Station

Storstrømsbroen
BETONRENOVERING

Storstrømsbroen

Rigshospitalet
BETONRENOVERING

Rigshospitalet