Formula Automobile

Nyt Ferrari/Maserati domicil

På Lundtoftegårdsvej i Kgs. Lyngby - på arealet ud mod motorvejen har CG Jensen A/S opført et nyt bilhus på i alt ca. 8.500 m².

Byggeriet er opført i tre etager plus kælder og indeholder et 1.200 m² stort showroom, salgskontorer, administration, værksted, vaskehal, reservedelslager, velfærdsområder og tagterrasse.

Der er etableret ca. 2.500 m² parkerings-dæk på 2.sal til kunde- og udstillingsbiler. Adgang hertil foregår via bil-elevator.

Der er tillige etableret udenomsarealer med befæstede arealer til parkering, tilkørsel til p-kælder, containergård, tankanlæg samt grønne arealer/plante-bede.

Bygningen består af en kælder udført som in-situ beton samt overliggende etager i form af en gitter/bjælke stålkonstruktion med stabiliserende trappekerner i betonelementer.

Bygningen er udført med stort fokus på bæredygtighed som lavenergi-bebyggelse og fremtidssikret afvandingssystem med stor faskine på egen grund.

CG Jensen har udført jord- og kloak- og betonarbejde, element-montage, stålkonstruktioner , tagdækning, alu-/glasfacader, montering af facadekassetter samt belægninger og gartnerarbejder omkring bygningen.

Se referenceblad her

Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
BenCap Nord Aps
Juli 2017 - august 2018
Storentreprise
Fortrolig

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk