FREDERIKS BRYGGE

Byggemodning af ny bydel

I hovedentreprise har CG Jensen udført byggemodning af bydelen Frederiks Brygge i Københavns Sydhavn.

Frederiks Brygge strækker sig over 80.000 kvadratmeter og er beliggende i bunden af Frederiksholmsløbet i Københavns Havn.

CG Jensens division for Jord, Kloak & Forsyning har udført alle jord-, kloak-, belægnings-og gartnerarbejder i den nye bydel.

Herunder alle regnsvands-ledninger, brønde, dræn og linjeafvanding i området.

Vi har etableret kloakker og tagvandsledninger, nedlagt eksisterende ledninger og brønde samt tilsluttet eksisterende brønde med afløb og sørget for, at tagvandsledninger har fået udløb til havnen via huller i spunsen.

CG Jensen har desuden udført alle jordarbejder i området og håndteret forurenet jord.

Vi har også etableret to nye hovedfærdselsårer: Hovedvejen ved Vasbygade og en del af Vestre Teglgade inklusive belægninger.

Det samlede areal for gårde, veje, cykelstier, fortove og pladser udgør i alt cirka 38.500 kvadratmeter.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Nordea Ejendomme ApS
08.2014 – 05.2016
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Nordea Ejendomme ApS

BYGGEPERIODE:

08.2014 – 05.2016

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Kenneth Møller
Jord, Kloak, Forsyning og Gartner
+45 27 90 29 67
kem@cgjensen.dk

Kenneth Møller
JORD, KLOAK & FORSYNING

Udenrigsministeriet

JORD, KLOAK & FORSYNING

Teglholmen

JORD, KLOAK & FORSYNING

Sluseholmen