Frederiks Brygge

Byggemodning af ny bydel
CG Jensen har i hovedentreprise udført byggemodning af den nye bydel Frederiks Brygge i Københavns Sydhavn.

Frederiks Brygge strækker sig over 80.000 kvadratmeter og er beliggende i bunden af Frederiksholmløbet i Københavns Havn.

CG Jensen har udført hovedentreprisen på byggemodningens første og anden fase, hvilket har indebåret klargørelse til opførelsen af cirka 400 nye lejligheder, butikker og et parkeringshus.

CG Jensen er til at lave aftaler med. De er fleksible og pragmatiske, og vi løser udfordringerne på stedet med god dialog og fælles løsninger. Det har gjort, at vi har fået nogle meget fine resultater, der lever op til vores visioner for området.

Lars Roland Hansen,
Projektchef, DEAS Asset Management II

Vores division for Jord, Kloak og Forsyning har udført alle jordarbejder, herunder håndtering af forurenet jord. Vi har etableret kloakker og tagvandsledninger, nedlagt eksisterende ledninger og brønde samt tilsluttet en eksisterende brønd med et afløb og sørget for, at tagvandsledninger har fået udløb til havnen via huller i spunsen.

Vi har desuden etableret to nye hovedfærdselsårer: Hovedvejen ved Vasbygade og en del af Vestre Teglgade inklusive belægninger. Arbejdet omfattede cirka 8.500 kvadratmeter belægninger.

FAKTA
Bygherre:
Nordea Ejendomme ApS
Byggeperiode:
08.2014 – 05.2016
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Referenceblad:
KONTAKT
Jord, Kloak, Forsyning og Gartner
Divisionschef Kenneth Møller