FREDERIKS BRYGGE – FÆLLES GÅRDRUM

Frederiks Brygge, byggefelt F

På Frederiks Brygge i Københavns Sydhavn har CG Jensen i hovedentreprise anlagt et fælles gårdrum i en ny boligkarré, som indeholder 93 lejligheder.

CG Jensen har udført alle jord-, kloak-, belægnings- og gartnerarbejder i det fælles gårdrum.

Gårdrummet er indrettet som et naturligt landskab og opdelt i to zoner; Et rekreativt rum og et funktionsrum med blandt andet cykelparkering.

CG Jensens division for Gartner og belægning har leveret og udlagt muldjord, plantet træer, buske stauder, bunddække og græs i det fælles gårdrum. Vi har etableret stålkanter omkring de nye træer samt udført brostens- og betonkanter samt chaussestensbelægninger.

Vi har desuden leveret og etableret belysningsmaster, armaturer, pullerter og terrænbelysningsanlæg samt monteret cykelstativer og gitterriste.

CG Jensens Gartnerdivision har stået for pasning og pleje af træer og beplantning i de første to år efter anlæg af gårdmiljøet.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Nordea Ejendomme
09.2016-04.2017
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Nordea Ejendomme

BYGGEPERIODE:

09.2016-04.2017

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Kenneth Møller
Jord, Kloak, Forsyning og Gartner
+45 27 90 29 67
kem@cgjensen.dk

Kenneth Møller
GARTNER & BELÆGNING

Udenrigsministeriet

GARTNER & BELÆGNING

Sct. Hans

GARTNER & BELÆGNING

Kantstensarbejder på Hovedstadens Letbane